Styrelsen

Linnéa Hedkvist
Ordförande
ordforande#noraforskare.se

Eva Carlsson                                                                                                                                                      sekreterare                                                                                                                                                              sekreterare#noraforskare.se

Örjan Jansson
Styrelseledamot och kassör
kassor#noraforskare.se

Bitthe Klingstedt
Styrelseledamot
bitthe.klingstedt#noraforskare.se

Björn Lindquist
Styrelseledamot
bjorn.lindquist#noraforskare.se

Lars Öjebo
Styrelseledamot och kursledare
kursledare#noraforskare.se

Ewa Hallberg

styrelseledamot och redaktör för Anno Domini

redaktor#noraforskare.se

Else-Marie Saker
Styrelseledamot och Webmaster
webmaster#noraforskare.se