Suttarboda i kilsbergen

Den 19 aug. 2018 åkte vi till Suttarboda i kilsbergen. Ingvar Hultman som är talman i Närkes skogskarlar guidade oss till Blinda Carolinas stuga nedlagt 1884 och Stormalottas torp nedlagt 1871. Sen fick vi besöka Närkes skogskarlars klubbstuga ett gammalt torp i Suttarboda.

Skogskarlarsklubb (SKK) är en sammanslutning av ordenskaraktär och finns i Norden och har över 7000 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Dess huvudsakliga uppgift är att främja och stödja orienteringssporten. Medlemmar är huvudsakligen aktiva som gjort sig förtjänta eller personer som på annat sätt gjort sig förtjänta genom gott arbete inom skogssporten.

Närkes SKK bildades 5 augusti 1932 vid Skinnarsågsfallet i Göljebäcken på Kilsbergens ostkant. Föreningen anordnar sedan 1934 OL-tävlingen ”Korpen”, betraktad som världens äldsta orienteringstävling. Denna tävling har sedan starten arrangerats i obruten följd. Medlemsavgiften består av ”ett par goda strumpors värde”.

Tack vare bl.a. intäkterna från ”Korpen” så stöder föreningen OL-sporten med bl.a. mästarjackor, uppmuntringspris och medaljer.

Föreningen arbetar också aktivt med att inventera torp i Kilsbergen och runt Tisaren, torpvandringar är därför ett populärt inslag i föreningens verksamhet. Resultatet av denna inventering/forskning har mynnat ut i utsättande av minnestavlor och i böcker där vi beskrivit mer än 400 historiskt intressanta platser i Leke- och Lerbäcks bergslag. Den senaste boken ”Kilsbergstorp” utkom år 2007. Föreningen disponerar också ett torp ”Sörtorpet” vid Suttarboda vilket är tidsenligt inrett.