Vår förening

Nora släktforskare är en ideell förening som vill samla alla som är intresserade av släktforskning i allmänhet och forskning om personer och släkter i Nora i synnerhet. Vi vill bidra till att öka kunskapen om Noras invånare i gångna tider och deras levnadsvillkor.

Vi vill också bidra till att sprida kunskap om forskning med hjälp av DNA, dess möjligheter, begränsningar och avigsidor.

Via vår hemsida vill vi föra vidare tips om webbsidor, databaser, CD/DVD-skivor och litteratur som kan vara till hjälp i just din forskning. Vi tar då gärna emot tips från våra medlemmar och andra om sådant som är matnyttigt för släktforskning.

Nora släktforskare samarbetar ibland med Hembygdsföreningen Noraskog i olika projekt och föreläsningar.

Intresserad av dina rötter? Bli medlem i vår släktforskarförening!

Stadgar