Utflykt 2018-05-06 Skrekarhyttan, Älvhyttan, Dalkarlsberg